HJÆLPEMIDLER 

Hvem kan få hjælpemidler

Personer med nedsat funktionsniveau, som har brug for et hjælpemiddel til at kompensere for funktionsnedsættelsen, så han/hun kan udføre sit arbejde, vil kunne få bevilget et eller flere hjælpemidler.

Disse betingelser skal være opfyldt:

  • Hjælpemidlet må ikke være sædvanligt forekommende på arbejdspladsen. Fx betragter man hæve-sænkeborde som sædvanligt forekommende på arbejdspladser.
  • Udgiften til hjælpemidlet skal ligge ud over, hvad arbejdsgiver en normalt forudsættes at afholde.
  • Hjælpemidlet skal have afgørende betydning, for at medarbejderen kan fastholde sit arbejde.
  • Hjælpemidlet skal kompensere for medarbejderens begrænsning i arbejdsevnen.

Hvilke hjælpemidler kan det være

Der findes rigtig mange forskellige hjælpemidler, som kan kompensere for mange forskellige begrænsninger. Det kan derfor være en jungle at finde ud af, om der findes et hjælpemiddel, som kan kompensere for en medarbejders nedsatte funktionsniveau.

Hvis vanskelighederne vedrører fx hørelsen eller de kognitive funktioner, kan det være en god ide at kontakte det lokale kommunikationscenter og få vejledning om mulige hjælpemidler. Du kan se en oversigt over kommunikationscentre HER.

Hvis vanskelighederne vedrører synet, er det IBOS der udreder, hvilke hjælpemidler medarbejderen har brug for i sit arbejde. Du kan læse mere om IBOS HER.

Hvordan får man de nødvendige hjælpemidler

Hjælpemidler søges i jobcenteret i den kommune, hvor medarbejderen bor. I nogle kommuner kan man anvende en digital løsning til at søge og i andre kommuner, skal man udfylde et skema og sende til kommunen. Det er derfor nødvendigt at undersøge, hvordan det gøres i den aktuelle kommune.