FORSIKRING VED TAB AF ERHVERVSEVNE

Hvem kan få udbetalt forsikring ved tab af erhvervsevne

Medarbejdere som mister en del af eller hele sin erhvervsevne og som enten privat eller gennem arbejdspladsen er dækket af en forsikring ved tab af erhvervsevne. Det er forsikringsselskabet, der vurderer om medarbejderen opfylder betingelserne for udbetaling.

Forsikringen kan både blive udbetalt til medarbejderen selv eller arbejdsgiveren, hvis der fortsat udbetales fuld løn.

Hvad er forsikring ved tab af erhvervsevne

Forsikringsudbetalingen kompenserer økonomisk for den nedsatte arbejdsevne.

Hvordan får man udbetalt forsikring ved tab af erhvervsevne

I skal kontakte forsikringsselskabet for at få oplyst, hvordan forsikringen kommer til udbetaling.