FASTHOLDELSESFLEKSJOB

Hvem kan få fastholdelsesfleksjob

Når arbejdsgiver gennem et år har forsøgt at fastholde sin medarbejder efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår – læs nærmere her – og det ikke er lykkedes for medarbejderen at komme til at arbejde på fuld tid, er det muligt at søge et fastholdelsesfleksjob.

Hovedreglen om, at det skal være forsøgt at fastholde medarbejderen gennem et helt år, gælder ikke hvis medarbejderen har været ude for akut opstået sygdom eller skade, og det er åbenlyst, at medarbejderen ikke vil kunne komme til at arbejde på almindelige vilkår igen.

Derudover skal medarbejderen opfylde betingelserne for fleksjob. Disse er:

  • Arbejdsevnen skal være væsentligt nedsat. For at få fleksjob betyder det, at arbejdsevnen er nedsat til 50 % eller mindre.
  • Arbejdsevnen skal være varigt nedsat. Det vurderes typisk ud fra, om der er nogen behandling eller træning, der kan forbedre funktionsniveauet og dermed arbejdsevnen.
  • Arbejdsevnen skal være nedsat i ethvert erhverv. Man kan godt have nedsat arbejdsevne i et erhverv, som fx er fysisk krævende, men ikke i et erhverv, som ikke er fysisk krævende – så er arbejdsevnen ikke nedsat i ethvert erhverv. I forhold til fastholdelsesfleksjob ser man på, om jobbet er foreneligt med de skånebehov, som sygdommen eller handicappet giver anledning til. Hvis jobbet ikke er foreneligt med skånebehovene, vil medarbejderen ikke kunne få et fastholdelsesfleksjob.

Hvad er et fastholdelsesfleksjob

Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob i medarbejderens nuværende job, som tilrettelægges så det passer til medarbejderens situation i forhold til arbejdstid og arbejdsopgaver.

Arbejdsgiveren udbetaler løn til medarbejderen for den effektive arbejdstid. Derudover modtager medarbejderen et flekslønstilskud fra kommunen som supplement til lønnen. Medarbejderens samlede indtægt i fleksjobbet kan være svær at gennemskue. Det er muligt at lave en beregning på borger.dk. Du kan finde beregneren HER.

Hvordan får man et fastholdelsesfleksjob

Et fastholdelsesfleksjob skal søges i jobcenteret i den kommune, hvor medarbejderen bor. Du eller din medarbejder skal derfor tage kontakt til jobcenteret. Jobcenteret vil typisk indhente helbredsmæssige oplysninger og oplysninger om, hvad der er forsøgt i forhold til ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Det er derfor vigtigt, at I har skrevet alt ned om, hvad I har forsøgt for at medarbejderen kunne blive i jobbet på almindelige vilkår. Det I blandt andet skal have beskrevet er:

  • Hvilke arbejdsopgaver medarbejderen har svært ved eller ikke kan længere, og hvad I har gjort for at finde andre arbejdsopgaver eller ændre i opgaver, så de er blevet mulige for medarbejderen at løse.
  • Hvilke skånehensyn der er aftalt, om de er blevet overholdt og hvordan det har påvirket medarbejderen, at der er blevet taget de hensyn.
  • Hvad der i øvrigt er gjort, er der fx anvendt hjælpemidler, personlig assistance eller lignende.

Efter at sagsbehandleren har indhentet de nødvendige oplysninger, vil sagen blive forelagt kommunens rehabiliteringsteam, som beslutter, om der kan indstilles til fastholdelsesfleksjob. Gør de det, er det kommunen der træffer den endelige afgørelse.