§ 56 ORDNING

Hvem kan få en § 56 ordning

Medarbejder og arbejdsgiver kan søge om en § 56 ordning i følgende tilfælde:

1. Når medarbejderens sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse og medfører mindst 10 fraværsdage om året.

2. Når medarbejderen skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller lignende behandlingsinstitution, og dette var besluttet på ansættelsestidspunktet eller

3. Når arbejdsgiver allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder, før indlæggelse eller behandling.

Hvad er en § 56 ordning

En § 56 ordning går ud på, at arbejdsgiver får sygedagpengerefusion fra første sygedag, når medarbejderen er syg på grund af den langvarige eller kroniske lidelse.

Hvordan får man en § 56 ordning

Medarbejder og arbejdsgiver laver ansøgning på borger.dk, som herefter skal godkendes af jobcenteret. For link til ansøgning tryk HER